Xportliever

Sportivate your life!

Contributie basis en plus

Met ingang van 1 september 2016 zal er in Jeugddorp De Glind een duidelijke scheiding gemaakt worden in het vrijetijdsaanbod. Deze scheiding is niet geheel nieuw in Jeugddorp De Glind maar zal wel duidelijker zichtbaar worden voor iedereen.

Ontwikkeling staat voorop, dit is wat wij met de sport en vrijetijdsactiviteiten willen benadrukken. Deze ontwikkeling vind plaats op vele vlakken, jongeren die deelnemen aan de activiteiten krijgen ruimte voor ontdekking, kunnen groeien, mogen zich veilig voelen en hierdoor kunnen ze zichzelf ontwikkelen. We willen deze ontwikkeling graag categoriseren. Dit doen wij door een basis- en plus pakket aan te bieden. Ik zal hierbij een korte toelichting geven op het basis- en plus pakket en wat dit wellicht voor u betekend.

Basis. Contributie kosten: €20,- per maand

Het basis pakket bestaat op dit moment uit 14 activiteiten waar jongeren aan deel kunnen nemen. De aantallen zullen wellicht nog iets wijzigen omdat op dit moment nog niet alle activiteiten concreet zijn. De contributie maakt het mogelijk dat de activiteiten grotendeels intern gedragen kunnen worden, dit houd in dat de contributie grotendeels kostendekkend is voor de aan te bieden activiteiten. Met het oog op een duurzaam en reëel aanbod hopen wij aankomende jaren rust, regelmaat en vertrouwen te creëren. Jongeren mogen onbeperkt gebruik maken van dit basisaanbod. In het verleden is dit nog beperkt tot 1 of 2 activiteiten alleen vinden wij het erg belangrijk dat de jeugd gestimuleerd wordt en niet beperkt wordt in hun activiteiten keuze. Het basis pakket staat in het teken van vormend recreatief ontwikkelen. Door deel te nemen aan deze activiteiten zal de jeugd zich op meerdere vlakken ontwikkelen. Omgang met leeftijdsgenootjes/buurtbewoners, omgang met winst/verlies, sociale contacten op doen, samenwerkingen aangaan en succeservaringen bereiken. Aspecten die allemaal op een recreatieve wijze terug zullen komen tijdens de activiteiten en die bij zullen dragen aan de algehele ontwikkeling van het kind.

Plus. Contributie kosten: €10,- per maand

Het plus pakket bestaat op dit moment uit 4 activiteiten waar jongeren aan deel kunnen nemen. Dit is het minimale aantal plus activiteiten en de verwachting is dat we deze activiteiten in de toekomst uit zullen breiden met meer activiteiten. De contributie draagt bij aan de totale activiteit kosten. De kosten van het plus pakket zullen grotendeels gedragen worden door externe partijen, denk hierbij aan sponsoren, instellingen, dorpspartners of gemeente. We hebben deze partijen nodig om de plus activiteiten nu en in de toekomst aan te kunnen bieden. De jongeren die contributie betalen voor het plus pakket mogen deelnemen aan één plus activiteit. Waar de nadruk bij de basis activiteiten vooral ligt op het recreatief ontwikkelen willen we met het plus pakket toe werken naar andere vormen van ontwikkeling. Deze vormen van ontwikkeling kunnen liggen in een stukje zelfreflectie, opbouwen van discipline voor een bepaalde sport, verdieping van bepaalde vaardigheden of het aanleren van nieuwe elementen binnen sport of vrijetijdsbesteding. Deze vormen van ontwikkeling zullen in de toekomst ook een bepaalde manier van monitoring vragen, hier zullen wij zorg voor dragen. Graag willen wij toewerken naar het aantonen van de toegevoegde waarde van alle activiteiten binnen het plus pakket. Hoe komt iemand binnen en hoe vertrekt hij? Op welke punten heeft deze activiteit bijgedragen aan de ontwikkeling? Deze vraagstukken zullen een belangrijke rol gaan spelen in het plus pakket. Graag willen wij samen met het dorp de ontwikkeling maken dat sport- en vrijetijdsbesteding aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

Om gebruik te kunnen maken van het plus pakket is afname basis pakket verplicht.